Aula de Teatre

Sis mesos després de la inauguració del Teatre Municipal de Banyoles, la necessitat de crear uns estudis bàsics de teatre, música i diverses disciplines dins l’àmbit escènic a Banyoles es va convertir en una necessitat. El teixit associatiu de caràcter teatral havia quedat somort després d’anys de sequera teatral, a causa de la mancança d’equipaments.

Així, el setembre de 1995 es posa en funcionament l’Aula de Teatre amb un projecte encapçalat per l’actor i director saltenc Xicu Masó, encarregat per aquell moment l’actual alcalde, Sr. Joan Solana i Figueras. Es proposaven tres eixos al voltant dels quals s’havia de començar a treballar: la formació, la programació i la producció. L’Aula ideada com a centre d’estudi i creació, alternava estudis formatius de diverses disciplines escèniques amb l’objectiu que confluïssin en produccions conjuntes i/o diverses, fossin o no de producció municipal, organitzades des de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Banyoles.

Al llarg d’aquests anys des de la seva aparició, l’Aula de Teatre no ha pogut disposar d’una seu fixa: Can Castanyer, el Teatre Municipal, l’escola Baldiri Reixac, l’antiga discoteca La Nau, són algunes de les ubicacions on s’ha anat desenvolupant l’Aula de Teatre. No va ser fins el curs 2011-2012 que es va instal·lar definitivament a LA FACTORIA D’ARTS ESCÈNIQUES DE BANYOLES.

Objectius de l'Aula de Teatre

Seguint la tònica dels últims anys, a part dels objectius generals de l’Aula de Teatre ens hem marcat uns objectius concrets per aquest curs escolar. Son aquests:

- Definir el paper de l'Aula de Teatre en el projecte de La Factoria d'Arts Escèniques.

- Desenvolupar diferents accions per a la millora en l’organització interna de l’Aula i les feines del professorat.

- Treballar per definir el currículum que han d’assolir els alumnes e l’Aula segons els diferents nivells que cursin.

- Promoure campanyes per donar a conèixer l’Aula de Teatre per tal d’incrementar el nombre d’alumnes. Aquest augment de l’alumnat s’ha d’ajustar als paràmetres establerts per tal de no perdre la qualitat en els ensenyaments

Consolidar la col·laboració amb entitats, institucions i associacions locals i comarcals per tal d’ampliar l’oferta formativa i donar a conèixer l’Aula de Teatre.

Potenciar la cultura teatral entre els alumnes de l’Aula de Teatre i/o/amb les companyies locals, aprofitant les possibilitats del nou equipament.

Podeu consultar tota la informació referent a la preinscripció a l'Aula de Teatre del curs 2023-2024 aquí.

Per més informació:

Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Banyoles

c/ Pere Alsius, 1 3a planta

Horari: de dilluns a divendres de 9 a 15 h

Tel. 972581848