Campanya de Teatre i Música a les escoles


CAMPANYA DE TEATRE I MÚSICA A LES ESCOLES 2022 - 2023

Informació i Documentació per a les Escoles

Dossier Campanya Teatre i Música a les Escoles 2022-2023

Document acords

Fitxa assistència 

Calendari assistència Música – Curs 2022/2023 

Calendari assistència Teatre – Curs 2022/2023 

Dossiers pedagògics - Espectacles Campanya 2022/2023

TEATRE

Maure, el dinosaure, Cia. Teatre Nu

Sopa de pedres, Cia. Engruna Teatre

AN-KI, Cia. Ortiga

D.I.Y. (Do It Yourselves) - Play Pack

D.I.Y. (Do It Yourselves) - Films&Genres

MÚSICA

Tararí, Cia. Com sona

De poetes cançonetes, Cia. Toni Xuclà

Ondina, Les Anxovetes - Guia didàctica

Ondina, Les Anxovetes - Quadern de l'alumne

Basket Beat, Basket Beat

QUÈ ÉS LA CAMPANYA DE TEATRE I MÚSICA A LES ESCOLES

Entenem que l'Educació artística a primària i també a secundària és una manera de crear les nostres vides ampliant la nostra consciència, conformant les nostres actituds, satisfent les nostres cerques de significat, establint contactes amb els altres i compartint una cultura (Elliot W. Eisner, 2011).

L'impacte, doncs, és molt gran en l'alumnat i també en la comunitat educativa i les famílies afavorint l'estructuració del pensament en tant que contribueix a l'anàlisi de la realitat i ajuda a comprendre i a respondre, a sentir i a distingir, a pensar i a construir. L'aprenentatge de l'art genera coneixement i transferència a altres contextos tot desenvolupant el pensament crític, obert i flexible.

Així mateix, l'educació artística i el seu consum també es converteixen en espais d'experiència i de transferència de l'entorn social que ens acull (barri, poble, centre escolar...). Permet un diàleg obert amb les altres manifestacions culturals de l'entorn i el món.

Tot el que ens ofereix l’art ens dona oportunitats d’aprendre. L’art té a veure amb la llibertat, la creació, la imaginació. L'aprenentatge artístic genera coneixement i desenvolupa un pensament crític, obert i flexible. Les arts escèniques són una peça clau en la formació i la construcció vital de les persones. Obrir la mirada i despertar emocions són part de la creació essencial en el creixement individual.

Els nostres objectius:

1) Que l'alumnat de Banyoles i la comarca visqui l'experiència d'assistir a dues propostes d'arts escèniques al llarg del curs escolar.

2) Foment de l'interès per les arts en viu.

3) Creació de nous públics en l'àmbit cultural.

4) Promoció de la Cultura com a factor d'inclusió social

5) Impuls de les aliances entre les escoles i els equipaments d'arts escèniques de la ciutat.

Com a model destaquem:

1.- La co-organització i els acords compartits, en la proposta d’espectacles per part dels mestres de música, en l’elecció d’espectacles a partir de totes les propostes recollides, preus, finançament, modificacions, propostes de millora, distribució de tasques, compromisos per part de tots, i totes les decisions que hem anat prenent conjuntament i que han fet evolucionar el model (excepte aquests darrers dos cursos per causes de força major).

2.- Participar en l’elecció dels espectacles que volem veure i que volem escoltar, dintre les possibilitats

3.- Ser-hi tots, totes les escoles de la comarca hi participen, procurem anar-nos ajustant a les circumstàncies de tothom perquè ningú es quedi enrere.

4.- La contenció del preu per infant, perquè l’activitat estigui a l’abast de tothom.

5.- L’assessorament d’experts de proximitat, i dels mateixos mestres de música.

6.- Veure teatre amb la finalitat de gaudir del teatre; igualment la música; prioritzem les qualitats de les obres i evitem el contingut moralista.

7.- L’avaluació.

Els agents que hi intervenen:

- Escoles

- Programadors artístics (Associació per la Promoció dels Espectacles Infantils i Juvenils - Té Tela + Joan Duch + Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Banyoles)

- Consell Comarcal (gestió del transport escolar - autobusos)

- Suport de la Generalitat de Catalunya.

Equipaments d'arts escèniques:

- Auditori de l'Ateneu de Banyoles

- Teatre Municipal de Banyoles

- La Factoria d'Arts Escèniques de Banyoles

HISTÒRIC EN LA PROPOSTA DE LA CAMPANYA DE TEATRE I MÚSICA A LES ESCOLES

Incorporacions en el recorregut d’aquestes activitats:

2000-2001: Inici de la co-organització Escoles i Servei d’Educació AjBNY

2002-2003: Incorporació de les escoles bressol a les sessions de música

2007-2008: El preu passa a ser de 5€/infant tant per música com teatre (4€ per a les escoles de Banyoles)

2011-2012: Iniciem una sessió de teatre en anglès, un any a cicle mitjà i un any a cicle superior, de forma alternativa.

2012-2013: Comencem a oferir una sessió de teatre als instituts.

Incorporació de documents d’acords, inscripcions, assistències, avaluació, etc. que ajuden a millorar l’organització i entesa entre agents.

2019-2020: Presentacions per part de l’Àrea de Cultura a totes les funcions de teatre i música.

Abril de 2020, proposta de traspàs a l’Àrea de Cultura.

2020-2021: Teatre i música a les escoles–Servei d’Educació model d’impàs

2021-2022: Teatre i música a les escoles–Servei d’Educació model d’impàs

A partir del curs 2022-2023 la gestió queda absorbida per l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Banyoles – Arts en Viu.

La Campanya de Teatre i Música a les Escoles forma part d'una xarxa de projectes de ciutat en l'àmbit educatiu, que ofereixen un seguit de recursos pedagògics que engloben el coneixement de gran part dels aspectes de la ciutat.