Espai segur

Segons la Resolució de la Generalitat de Catalunya SLT/99/2022, de 26 de gener, per la qual s'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, aquestes són les mesures generals que cal aplicar al sector cultural:

- 100% d’aforament.

- Totes les activitats culturals han de ser amb públic assegut, tant en espais tancats com a l’aire lliure.

- En els espais de restauració s’han d’aplicar les mateixes mesures i condicions establertes en l’àmbit de la restauració.

- Cal garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

- En el desenvolupament d’activitats on es puguin concentrar més de 1.000 persones, en espais tancats, es recomana complir les condicions de ventilació i de qualitat de l’aire reforçades i les mesures organitzatives de control establertes a l’annex de la resolució.