Vil·la romana de Vilauba

La vil·la romana i visigoda de Vilauba (Camós) va ser descoberta l’any 1932. Les excavacions sistemàtiques començaren el 1978 i es perllonguen fins a l’actualitat. La recerca continuada fa que sigui una de les vil·les més ben estudiades de Catalunya i la converteix en una cita essencial pel coneixement del món rural romà i visigot.

Les restes més significatives de Vilauba corresponen a l’etapa altimperial (segles I-III dC), quan la vil·la s’organitzava entorn d’un pati central delimitat per unes galeries porticades. De la vil·la es conserva la pars urbana (la part residencial) i la pars rustica (zona de treball). Destaca de la part residencial la capella de la casa on s’hi trobava el larari, el rebost, el triclinium o menjador i els banys. Es conserven també les restes baiximperials de la vil·la (IV-V dC) i les restes del vilatge visigòtic conformat per tres cases amb els respectius patis. 

Les intervencions arqueològiques, la posada en valor i la difusió del jaciment es coordina des del Museu Arqueològic.

Com arribar-hi?

Altres espais