La premsa a Banyoles

Jordi Galofré

Núm. 17
ISBN: 978-84-87257-33-9
Pàgines: 256
Any de Publicació:2015
Preu: 15€
A les biblioteques públiques: catàleg

Abans de l’aparició de la impremta, les notícies arribaven per transmissió oral de gent que, com els joglars, els pelegrins o els mercaders, es traslladava d’un lloc a un altre. La impremta va permetre la transmissió de notícies per escrit, amb fulls volanders de contingut molt divers. A les acaballes del segle XVIII apareixen a Catalunya les primeres publicacions periòdiques, com el Diario de Barcelona i, al segle XIX, el nombre de periòdics es multiplica arreu. El primer periòdic en llengua catalana va ser Lo Verdader Català (1843) i el primer diari en llengua catalana va ser el Diari Català (1879-1881).
A Banyoles, la història de la premsa comença l’any 1886, amb la publicació d’un periòdic en castellà, El Bañolense, impulsat pel periodista Pau Rodríguez Caixàs, que ben aviat serà seguit per un altre en català, La Baylarina (1890), impulsat per Joan Dorca. A partir d’aquestes dues publicacions i fins l’any 1984, que és quan El Bagant va deixar de publicar-se, van aparèixer a Banyoles i altres localitats de la comarca unes vuitanta publicacions periòdiques.
Aquest llibre és un estudi aprofundit i detallat d’aquesta vuitantena de publicacions, que permeten anar seguint la història política i cultural de Banyoles al llarg d’aquests anys. Es clou amb un inventari de les més de cent seixanta publicacions que han aparegut des de final del segle XX fins a l’actualitat.