Costumari banyolí. Costums i tradicions de la ciutat de Banyoles

Àngel Vergés Gifra

Núm. 19

ISBN: 978-84-87257-35-3
Pàgines: 156
Any de Publicació: 2017
Preu: 12 €
A les biblioteques públiques: catàleg

L’eclosió d’un món tecnològic i l’abandó del món rural van contribuir a fer desaparèixer paulatinament costums i tradicions que havien perdurat durant segles. La cultura popular és una cultura viva i, com a viva, pot canviar i les seves mostres també poden desaparèixer. Per aquest motiu, s’ha d’intentar, per preservar-la, estudiar-la. Aquest llibre recull la cultura popular de la ciutat de Banyoles, és una mena de costumari banyolí amb totes les de llei. Pretén ser un referent que vol obrir portes perquè futurs estudiants i investigadors trobin fils de recerca i puguin ampliar-lo i perquè el públic en general conegui tradicions perdudes.

Aquest costumari recupera de l’oblit algunes de les grans empreses folklòriques banyolines. En una mena de tasca arqueològica (“d’excavacions literàries”), s’ajunten tessel·les esparses escampades aquí i allà per tal de configurar aquest Costumari banyolí. El material s’ordena seguint el curs de l’any començant per la tardor i les olors festives de Sant Martirià. I s’hi tracten, entre d’altres, diverses tradicions populars, jocs d’infants, salutacions, balles, rituals i supersticions, aplecs, el cançoner, exvots o renoms i malnoms.