Lena

Carles Bosch de la Trinxeria

Edició a cura de Miquel Sitjar
Núm. 7
ISBN:978-84-606-0068-8
Pàgines: 353
Any de Publicació: 1991
Preu: 10.22€
A les biblioteques públiques: catàleg

Última de les novel·les de Carles Bosch de la trinxeria Lena (1984) ofereix la possibilitat d'endinsar-se en les interioritats d'una família catalana muntanyesa de finals del segle XIX. Tortellà, ocult sota el nom fictici de Pedrals, és l'escenari dels amors fustrats de Lena i de la seva lluita contra la tirania d'un pare avar. Després de mig segle d'absència, la retornen al públic lector, conscients, com escriu Josep Pla, que "els llibres del senyor Bosch, que no s'han reeditat seriosament, avui valen molts diners"