La concòrdia sobre les aigües de l'Estany

Joan Geli Rissech

Coedició amb el Centre d'Estudi Comarcals de Banyoles
ISBN: 
Pàgines: 59
Any de Publicació: 1985
Enquadernació: Grapat (29,50 x 21 cm)
Preu: 3.01€
A les biblioteques públiques: catàleg

L’any 1985 l'Ajuntament de Banyoles i el Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles varen editar aquesta publicació per tal de commemorar el tercer centenari de la firma de la Concòrdia de les Aigües de l'Estany. El 3 de juny de 1685 es va signar l'anomenada Concòrdia sobre les Aigües de l'Estany. La varen signar tots els monjos del monestir, encapçalats per l'abat, i els jurats (representants del comú) i diversos testimonis.

En aquest document s'estipulava que l'Estany i les seves aigües eren patrimoni reial, però el monestir en podria disposar del seu ús a canvi d'un pagament (en tenia l'emfiteusi, un arrendament perpetu), però estava obligat a deixar l'administració d'aquest ús (en subemfiteusi) a la Universitat banyolina (el Comú de la població) a canvi d'un pagament anual (cens).

En aquesta edició s'hi reprodueix el document original i s'acompanya d'un estudi de la significació del document, d'unes notes sobre el document i d'un glossari i nomenclàtor.