Mapa de vegetació de la zona lacustre de Banyoles

Lluís Vilar Sais i Lluís Polo Albertí

Edició: Ajuntament de Banyoles
ISBN:  
Pàgines: 29
Any de Publicació: 1991
Enquadernació: Grapat (20,50x16,30 cm)
Preu: Exhaurit
A les biblioteques públiques: catàleg

El Mapa de la Vegetació de la Zona Lacustre de Banyoles inclou el mapa pròpiament dit i el seu estudi.

Incorpora un estudi preliminar, amb la presentació d'aquest mapa, l'enquadrament geogràfic i geomorfològic, la litologia, l'origen i composició de les aigües, la climatologia, la vida vegetal, la flora, els comentaris al mapa de vegetació i el paisatge vegetal. I acaba amb una reflexió sobre la importància de la zona lacustre de Banyoles. Com a colofó hi ha els noms llatins amb la seva correspondència catalana i els noms catalans amb la seva correspondència llatina.