Els banyolins d'avui

Salvador Martí Puig, Kumba Sakoli i Miquel Aguirre

Núm. 24

ISBN: 978-84-87257-44-5

Pàgines: 108

Any de publicació: 2022

Preu: 15 €

Els banyolins d’avui porta de subtítol “Onades migratòries a Banyoles 1950-2022” i se centra en l’estudi de la població de Banyoles durant els últims setanta anys. Incideix, sobretot, en l’evolució demogràfica i en els canvis de composició

social i de procedència dels seus habitants. S’hi expliquen les característiques de la primera onada migrant de 1950 a 1975 i les diferències amb l’onada posterior, la segona onada des de 1975 a l’actualitat.

Els seus autors, Salvador Martí Puig, Kumba Sakoli i Miquel Aguirre, d’edats i procedència diversa, amb vivències diferents, són un bon exponent d’aquesta transformació i han pogut copsar, analitzar i reflectir, en tota la seva intensitat, aquesta evolució de la població banyolina.