La muralla de Banyoles

Guerau Palmada

Núm. 10
ISBN: 978-84-87257-21-6
Pàgines: 156
Any de Publicació: 2008
Preu: 12€
A les biblioteques públiques: catàleg

Podeu consultar el llibre digitalitzat aquí

La història de la muralla de Banyoles és una gran desconeguda pel públic en general. L’any 2006 la ciutat de Banyoles en va recuperar un fragment. La muralla banyolina es va començar a bastir en el segle XIII i va ser enderrocada definitivament en el XIX, quan era un llast per al creixement urbà banyolí.
Fins a la publicació d’aquest llibre, poca cosa en sabíem, de la seva història, d’una història que ve de lluny. Aquest llibre, divulgatiu, amè i entretingut, ens permet per primer cop conèixer millor totes les seves vicissituds. Mitjançant la seva lectura ens veiem portats a la muralla medieval, a les diferents guerres del segle XVII, al segle XVIII o a les diverses guerres carlines del XIX. Se’ns mostren, amb noms i cognoms, els personatges que varen ajudar a bastir, a reconstruir i enderrocar la muralla; finalment, ens assabentem, de primera mà, dels ingents esforços econòmics i humans que va suposar mantenir la muralla banyolina durant més de sis-cents anys.