Els cementiris medievals de Banyoles

Diversos autors

Núm. 16
ISBN: 978-84-87257-32-2
Pàgines: 156
Any de Publicació:2015
Preu: 12€
A les biblioteques públiques: catàleg

Podeu consultar el llibre digitalitzat aquí

L'arqueologia és una activitat cada vegada més present i habitual en nostre entorn immediat. Ja no són només les excavacions arqueològiques tradicionals i històriques que existeixen en el nostre territori i que d’alguna manera s’han integrat en la nostra identitat. En les darreres dècades l’aplicació d’un ordenament jurídic sensible al patrimoni arqueològic i la consolidació acadèmica de l’arqueologia en totes les nostres universitats ha permès la professionalització de l’arqueologia i, en definitiva, la seva socialització.
Aquest llibre és el resultat d’aquest procés de normalització de la protecció del patrimoni arqueològic de les nostres institucions públiques, des de les locals fins a les supralocals. En aquest sentit, en els últims vint anys s’han dut a terme diverses intervencions arqueològiques en l’àrea medieval de Banyoles que han permès afegir informació sobre l’urbanisme i els cementiris medievals.
Aquests treballs arqueològics ens ajuden a entendre una realitat molt singular de la Banyoles medieval; la del cementiri del monestir de Sant Esteve i el de la parròquia de Santa Maria dels Turers. L’estudi d’aquestes necròpolis ens proporciona una informació de gran interès per copsar la realitat de dues comunitats amb característiques diferents que sense cap mena de dubte expressen diferències socials notables entre els banyolins i les banyolines que s’hi varen enterrar. Finalment, aquesta imatge de la recerca arqueològica és completada amb la investigació des de la història documental